pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-086
Tavuklarda mikoplazmozisin patolojik ve Real Time-PCR metotları ile teşhisi
Mehmet Tuzcu1, Murat Özmen2, S. Reyhan Karakoç2, Nevin Tuzcu3, Atila Yoldaş2
1Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Cumhuriyet University, Sivas
2Veterinary Control and Research Institute, Adana, Turkey
3Department of Research Center, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas
Anahtar Sözcükler: Mikoplazmozis, patoloji, Real Time-PCR
Görüntülenme Sayısı:1809 - İndirilme Sayısı: 1508

Amaç: Bu çalışmanın amacı tavuklarda mikoplazmozisin teşhisinde Real Time-PCR'ın kullanılabilirliğini araştırmak ve mikoplazma tespit edilen tavuklardan alınan akciğer, hava keseleri, trake, kalp, karaciğer ve böbrek dokularındaki patolojik bulguları belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Solunum problemi şikayeti olan 3 ayrı işletmeye ait 3 kümesten, hastalık bulgusu gösteren 10'ar adet broyler piliçten toplanan konjuktival ve trakel svap örnekleri ile aynı piliçlerden nekropsiyi takiben alınan trake, hava kesesi, akciğer, karaciğer, böbrek ve kalp dokuları patolojik, Real Time-PCR (RT-PCR) ve mikrobiyolojik metotlarla incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmada, klinik olarak burun ve gözyaşı akıntısı ile hırıltılı solunum, makroskobik olarak trake ve bronşlarda kataral eksudat görüldü. Mikroskobik olarak trake ve bronş epitellerinde ve goblet hücrelerinde hiperplazi ile lamina propriada mononükleer hücre infiltrasyonlarının şekillendiği belirlendi. Sekiz broyler pilicin trake dokusundan Mycoplasma ssp. izolasyonu yapıldı. RT-PCR ile 22 broylere ait doku ve svap örneklerinde Mycoplasma gallisepticum nükleik asitleri amplifiye edildi.

Öneri: Tavuklarda mikoplazmozisin teşhisinde, etken izolasyonunun geciktiği ya da yapılamadığı durumlarda RTPCR'nin önemli bir alternatif olabileceği kanısına varılmıştır.