pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-121
Ticari kanatlı hastalıklarının retrospektif çalışması
Ausraful Islam1, Shankar Majumder2, Asadur Rahman3, Ashika Akbar Trisha4, Ruhul Amin5
1Program Officer, REAP Program, Mennonite Central Committee
2Department of Agricultural Statistics, Faculty of Agricultural Economics and Rural Sociology
3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
4Lecturer, Livestock Training Institute, Guibandha
5Scientific Officer, Field Disease Investigation Laboratory, Guibandha, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Ticari kanatlı, broyler, yumurtacı, hastalık
Görüntülenme Sayısı:2071 - İndirilme Sayısı: 1525

Araştırmanın amacı ticari kanatlılarda farklı hastalıkların varlığını araştırmaktır. Toplam 232 kanatlı farklı yaş gruplarına ve bir yılda farklı sezonlara bölündü. Paraziter hastalıklar yumurtacı (%81.9) ve broylerlerde (%95.2) yüksek belirlendi. Yazın bakteriyel (p<0.01) ve paraziter (p<0.05) hastalıklar, yağmurlu ve kış sezonlarında yüksek gözlendi. Viral hastalıklar yumurtacılarda %25.2 oranında gözlendi. Piliç (%40.9) döneminde gözlenen viral hastalıklar, yumurtacı (%8.2) dönemden önemli (p<0.01) derecede faklı belirlendi. Yumurtacı dönemi nonenfeksiyöz (p<0.01), kannibalizm (p<0.05) ve yumurta ile ilgili hastalıklarının (p<0.05), piliç döneminden önemli oranda farklı olduğu belirlendi. Broylerlerin 8-21 günlerinde gözlenen bakteriyal hastalıkları, 0-7 günlüklerden önemli (p<0.01) oranda düşük belirlendi. 22-35 günlük broylerlerin viral hastalıları, 0-7 günlüklerden önemli (p<0.01) oranda yüksek belirlendi. Guibandha bölgesi kanatlılarında birçok enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz hastalıklar bulunduğu ve bu hastalıların kontrolü için etkili bir aşılama ve yönetim gerektiği sonucuna varıldı.