2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-148
Konya bölgesi koyunlarında Maedi-Visna Virus enfeksiyonu üzerine serolojik araştırma
Sibel Yavru1, Atilla Şimşek1, Oya Bulut1, Mehmet Kale2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, İstiklal (Örtülü) Yerleşkesi, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: MVV, AGID, koyun, Konya
Görüntülenme Sayısı:6085 - İndirilme Sayısı: 2479

Amaç: Bu araştırmada Konya'da bulunan koyunlarda Maedi-Visna Virus (MVV) enfeksiyonunun varlığının ve seroprevalansının tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konya ve çevresindeki özel işletmelerde bulunan farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki koyunlardan alınan kan serumları kullanıldı. 842 adet dişi ve 501 adet erkek olmak üzere toplam 1343 hayvan araştırma materyalini oluşturdu. Elde edilen numuneler MVV'a karşı gelişen antikorların varlığını belirlemek amacıyla Agar Jel İmmunodiffüzyon (AGID) Testi ile incelendi.

Bulgular: 1343 adet kan serumunun 39 tanesinin (%2.90) MVV antikor varlığı yönünden pozitif olduğu tespit edildi. İşletmelere göre seropozitiflik oranlarının %0.85 ve %13.33 arasında olduğu belirlendi. Sonuçlar ırklara göre incelendiğinde; Akkaraman ırkı koyunların 36'sı (%2.68) ve Morkaraman ırkı koyunların 3'ü (%0.22) pozitif olarak tespit edildi. Cinsiyete göre seropozitiflik oranları değerlendirildiğinde; 33 dişi (%2.45) ve 6 erkek (% 0.44) hayvan seropozitif tespit edildi. Seropozitif olarak tespit edilen 33 dişi koyunun 30'u Akkaraman, 3'ünün ise Morkaraman olduğu belirlendi. Seropozitif 6 erkek koyunun ise Akkaraman ırkına ait olduğu tespit edildi. Seropozitif 39 koyunun 1-2.5 yaşında olduğu belirlendi.

Öneri: Bu araştırmada tespit edilen seroprevalans diğer birçok ülkeye göre düşük bulunmuştur.