2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 154-158
Konya'daki çiğ süt ve tavuk karaciğerinde kinolon antibiyotik kalıntıları
Ferhan Nizamlıoğlu1, Hasan Aydın2
1Department of Gastronomy and The Culinary Arts, Faculty of Tourism, University of Konya, Turkey
2Konya Veterinary Control Institute, Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kinolon, süt, tavuk karaciğeri, ELISA
Görüntülenme Sayısı:2736 - İndirilme Sayısı: 2068

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Konya'daki çiğ süt ve tavuk karaciğeri örneklerinde kinolon antibiyotik kalıntılarının (ciprofloxacin, enrofloxacin, marbofloxacin, danofloxacin, difloxacin, flumequin, sarafloxacin and oxolinic acid) varlığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Elli adet çiğ süt ve 50 adet tavuk karaciğeri olmak üzere toplam 100 adet örnek çalışıldı. Örnekler enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) tekniği kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Kinolon kalıntıları için analiz edilen 50 adet tavuk karaciğeri örneğinin 17 (%34)'si pozitif bulundu ve bunlardan birinin değeri (147.88 μg/kg) maksimum rezidü limitlerinin (MRL) üzerindeydi. Ortalama kontaminasyon düzeyi 47.5 μg/kg idi. Süt örneklerinin hiçbirinde tespit edilebilir düzeyde kinolon kalıntısına rastlanmadı.

Öneri: Analiz edilen örneklerin biri dışında tümü Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından kabul edilen MRL'nin altında kinolon kalıntılarının varlığını gösterdi. Böylece süt ve tavuk karaciğeri örneklerinin analizinden elde edilen sonuçlar, gıda güvenliği açısından olumlu bir işaret olarak kabul edildi. Ayrıca bu analizler Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kalıntı İzleme Planına göre rutin olarak yapılmaktadır. Ülkede gıda güvenliğini sağlamak için süt, et ve yumurta gibi yenilebilir hayvansal ürünlerde rutin kalıntı gözetim ve izleme programlarına devam edilmelidir.