pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-141
Kesime tabi tutulan develerde Eimeria cameli prevalansı ve patolojik araştırması
Reza Kheirandish1, Saeid R. Nourollahi-Fard1, Zahra Faryabi2
1Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2Graduated student, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
Anahtar Sözcükler: Koksidiyozis, patoloji, deve
Görüntülenme Sayısı:1897 - İndirilme Sayısı: 1846

Amaç: Araştırmanın amacı mezbahada kesime tabi tutulan develerde Eimeria enfeksiyonunun varlığını araştırmak ve gastrointestinal kanalda histopatalojik lezyonlarını tanımlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Kesilen 100 adet (68 erkek, 32 dişi, 6 ay - 8 yıl) deveye ait barsaklar Eimeria varlığı için mikroskopik olarak incelendi. Develer yaş (<2 yıl, 2-4 yıl, >4 yıl) ve cinsiyet (erkek, dişi) olarak 3 gruba ayrıldı. Eimeria spp. prevalansı ve gaitada ookist varlığı flotasyon ve sporulasyon teknikleri ile belirlendi. İntestinal kanaldan alınan doku örnekleri %10 formalinde sabitlendi. Örnekler parafine gömüldükten sonra 5 μm kalınlıkta kesilerek Hematoxylin- Eosin ile boyandı.

Bulgular: Araştırılan 100 devenin 29 (%29)'unda Eimeria cameli tespit. Develerde cinsiyet ve yaş grupları arasında hastalığın prevalansı açısından fark belirlenmedi (p>0.05). Mikroskopik incelemede eozinofilik enterit ve Lieberkuhn bezinin epiteli ile lamina propriada giant sizont, mikrogamet, makrogamet ve ookistler belirlendi.

Öneri: Eimeria cameli enfeksiyonlarının İran'ın güney doğusunda yaygın olduğu ve kontrol programları düşünüldüğünde enfeksiyon varlığının değerlendirilmesinin faydalı olacağı ifade edilebilir.