pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-176
Soğuk hava tahniti dermatopatilerin demostrasyonunda alternatif bir yöntem olabilir mi?
Beste Demirci1, Murat Erdem Gültiken1, Mehmet Önder Karayiğit2, Kerem Atalar1
1Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ondokuz Mayıs, Samsun, Tukey
2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ondokuz Mayıs, Samsun, Tukey
Anahtar Sözcükler: Buzağı, deri patolojileri, ichtiyosis foetalis, soğuk hava tahniti
Görüntülenme Sayısı:2111 - İndirilme Sayısı: 2292

Taksidermi bedenlerin mumyalanması için uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biridir. Bu olguda ülkemizde çok yaygın gözlenmeyen ichthyosis foetalis'li bir buzağı soğuk hava kullanılarak tahnit edildi. Çalışmanın amacı bu basit ve ucuz yöntemin dermatopatili hayvanların tespitinde kullanılabileceğini göstermekti. Ichthyosis foetalis‘li bir buzağı dehidrasyon için hazırlandı ve soğuk hava deposunda -5 0C'de altı ay saklandı. Taksidermi sürecinin sonunda örnek oda ısısına çıkarıldı ve histo-patolojik ve mikrobiyolojik yönden incelendi. Son olarak, kaybolan hiperemik alanlar post mortem görünümündeki şekliyle renklendirildi. Soğuk hava tahniti sonrası deri üzerindeki hiperemik alanlar kaybolmuştu ve deri ağaç kabuğu gibi sertti ve postmortem görüntüsünü korumaktaydı. Mikrobiyolojik incelemede saprofit bakteriler dışında patojenik bakteriler gözlenmedi. Bu çalışma ile deri patolojilerinin demonstrasyonu için kimyasal maddeler kullanılmaksızın didaktik tahnitler yapılabileceği ifade edilebilir.