pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-181
Beyaz pelikanların (Pelecanus onocrotalus) kalpleri üzerinde makro-anatomik bir çalışma
Atila Yoldaş1, M. Orhun Dayan2
1Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Adana, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pelikan, kalp, anatomi
Görüntülenme Sayısı:1967 - İndirilme Sayısı: 1286

Bu çalışmanın amacı 5 adet beyaz pelikanında kalp kapakçıklarının makro anatomisini ortaya koymaktır. Valva atrioventricularis sinistra bir septal ve iki parietal yapraktan oluşur. Valva atrioventricularis dextra'nın kassel bir yapıda olduğu ve ostium atrioventriculare dextrum'un parietal yüzü boyunca tutunduğu, serbest kenarının ventriculus dexter içine sarkık olduğu, bir ucunun ince bir bant ile septum interventriculare'ye, diğer ucunun ise kalın kassel bir bağlantı ile ventrikülün parietal duvarına tespit edildiği görüldü. Dikdörtgen görünümlü olan valva atrioventricularis dextra'nın septum interventriculare'ye yakın kısmı ile parietal duvar arasında uzanan ince chordae tendineae benzeri yapılar gözlendi. Bu yapıların serbest kenarları chordae tendineae ile mm. papillares'e tutunur. Ostium aorta 3 adet yapraktan oluşan valva aortae ile çevrilidir. Ostium trunci pulmonalis'in girişinde ise 4 cuspis'ten oluşan kapak bulunduğu görüldü. Semilunar kapakların serbest kısımlarının orta bölgeleri üzerinde noduli valvularum semilunarium denilen oluşumlar bulunduğu tespit edildi. Gözlenen bazı anatomik farklılıkların tür farklılığından kaynaklanabileceği ifade edilebilir.