2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 059-063
PNÖMONİLİ KOYUN AKCİĞERLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Dilek Öztürk1, Mehmet Çorlu2
1Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURDUR
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: pnömoni, koyun, antibiyotik, bakteri
Görüntülenme Sayısı:2691 - İndirilme Sayısı: 2176

Bu çalışma ile koyunlarda pnömoniye neden olan bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Konya Et-Balık Kurumu'ndan temin edilen makroskobik olarak pnömoni olabileceği düşünülen 150 koyun akciğerinden bakteriyolojik ekimler yapıldı. Örneklerin 38 (% 25.33)'inden 15 (% 25) Mannheimia haemolytica, 18 (% 30)'inden Mycoplasma spp., 2 (% 3.3)'sinden Pasteurella multocida, 9 (% 15)'undan Streptococcus spp., 10 (% 16.7)'undan Staphylococcus spp., 3 (% 5)'ünden Aeromonas hydrophilla ve birer örnekten (% 1.7) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas spp. toplam 60 bakteri izole ve identifiye edildi. Mycoplasma spp. dışında izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Pasteurella spp. suşları amoksasilin+klavulanik asit, enrofloksasin ve florfenikol'e % 100, ampisilin, danofloksasin ve furazolidon'a % 94.11, oxytetrasiklin'e % 88.23, Staphylococcus spp. suşları ise enrofloksasin ve florfenikol'e % 100, oxytetrasiklin, amoksasilin+klavulanik asit ve danofloksasin'e % 90, gentamisin ve penisilin'e % 80 duyarlı bulundu.