pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 065-068
BURSA İLİ GEMLİK YÖRESİ KÖPEKLERDE KALP KURDU HASTALIĞININ PREVALANSI
Turan Civelek1, Alparslan Yıldırım2, Anıl Iça2
1Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
Anahtar Sözcükler: Elisa, filariosis, köpek, prevalans
Görüntülenme Sayısı:2097 - İndirilme Sayısı: 1849

Sunuları çalışmada Bursa ili Gemlik yöresi köpeklerde kalp kurdu hastalığı (Dirofilaria immitis) prevalansının lespiti amaçlandı. Çalışma Haziran 2004-Eylül 2004 tarihleri arasında, 0.5-2 yaş grubu 65, 3-6 yaş grubu 25 ve >7 yaş grubu 10 olmak üzere, toplam 100 köpek üzerinde yürütüldü. Köpeklerden alınan heparinli kan örnekleri natif ve modifiye Knott teknikleri ve serum örnekleri ise ticari ELISA test kiti ile değerlendirildi. Perifer kanda mikrofıler tayin yöntemleri ile yapılan incelemede köpeklerde enfeksiyona rastlanmazken, serolojik muayenede iki köpekte paraziter antijenler saptandı. Dirofilaria immitis enfeksiyonu tespit edilen bu iki köpeğin biri 3-6 yaş, diğeri ise >7 yaş grubu içerisinde yer almakta olup, her ikisinin cinsiyetinin de erkek olduğu dikkati çekmiştir. Sonuç olarak; Bursa ili Gemlik yöresinde köpekler arasında Dirofilaria immitis'in prevalansı % 2 olarak saptanmıştır (Okult enfenksiyon).