2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 069-074
BILDIRCIN YUMURTALARINDA DEPOLAMA SÜRESİ VE SICAKLIĞININ CİVCİVLERİN BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜNE ETKİSİ
Mustafa Garip, Süleyman Dere
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Bıldırcın, depolama sıcaklığı, depolama süresi, yaşama gücü ve büyüme
Görüntülenme Sayısı:2553 - İndirilme Sayısı: 1840

Bu çalışma, bıldırcın yumurtalarının depolanmasında sıcaklık ve sürenin kuluçka sonuçları ile çıkan civcivlerin büyüme performanslarına etkisinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada aynı yaş, bakım ve besleme şartlarında kafeste yetiştirilen 250 erkek ve 750 dişi bıldırcın sürüsünden elde edilen 6000 yumurta ve bu yumurtaların kuluçkasından çıkan 2004 adet bıldırcın civcivi kullanılmıştır. Ağırlıkları 12-15 g arasında değişen damızlık yumurtalar, depolama sıcaklığına göre 11°C, 21 °C, 27°C olmak üzere üç grup, her bir grupta depolama süresine göre 1,5, 10 ve 15'er gün olacak şekilde toplam 12 alt grup halinde depolanmışlardır. Tüm yumurtalar depolama boyunca % 75±5 oransal neme ayarlı, 3 adet aynı özelliklere sahip depolama bölmelerinde tutulmuştur. Tüm gruplarda ilk 10 günlük ve 5 haftalık yaşama güçleri açısından farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Bir gün depolanan yumurtalarda elde edilen civcivlerin 5. hafta canlı ağırlığı diğer üç gruptan daha düşük gerçekleşmiştir. Sıcaklık gruplarında sıcaklığın değişimine bağlı canlı ağırlıklarda farklılıklar gözlemlenmiş, en yüksek canlı ağırlık 11°C'de gerçekleşirken, en düşük ise 21 °C grubunda bulunmuştur (P<0.05). Bıldırcın yumurtalarının kuluçka öncesi 11°C'de 5-15 gün depolanmasının civcivlerin büyüme performansı üzerine olumlu etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır.