pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 089-094
TAVUKLARIN KOLİBASİLLOZU İÇİN Escherichia coli 01, 02, 078 ve 0101 SEROTİPLERİNDEN AŞI GELİŞTİRİLMESİ: BROYLER PİLİÇLER
Osman Erganiş1, H. Hüseyin Hadimli1, Hasan Solmaz2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli 01 02 078, 0101, aşı, broyler
Görüntülenme Sayısı:1806 - İndirilme Sayısı: 2165

Escherichia coli 01, 02, 078 ve 0101 serotiplerinden polivalan E. coli aşısı (PECA) hazırlandı ve PECA'nın bir serisi inaktif Newcastle aşısı ile kombine (ND+PECA) edildi. Deneysel olarak PECA ve kombine aşıların broyler civ-civlerdeki immunojenik etkinliği incelendi. Broyler civcivler 10. günde 3 gruba ayrıldı ve PECA ve kombine aşı ile enseden deri altı yolla (0.2 ml) aşılandı. Üçüncü grup aşısız kontrol olarak tutuldu. PECA ve kombine aşılı gruplar 20. günde ikiye bölündü ve yarısına ikinci kez (0.5 ml) aşı uygulandı. Aşılama öncesi ve sonrası her 10 günlük dönemde gruplardan kan örnekleri alındı. E. coli 01, 02, 078 ve 0101 serotipleri yönünden somatik antijenlere karşı mikro serum aglütinasyon testi (mSAT) ve pilus antijenlerine karşı lam aglütinasyon testi (LAT) ile antikor titreleri belirlendi. Kontrol gruplarına göre; bir ve iki kez aşılı gruplarda -3.5 kat daha yüksek antikor titreleri bulundu. Aşılamalardan 10'ar gün sonra (20. ve 30. günlerde) eprüvasyon denemeleri yapıldı. PECA ve Kombine aşı ile bir kez aşılı gruplarda ölüm oranı %10 iken kontrol grubunda %30 oranında şekillendi. İki kez aşılı gruplarda %5 ölüm olurken, kontrol grubunda %20 ölüm tespit edildi. Sonuç olarak, PECA'nın broyler piliçlerde koruyucu amaçlı kullanılabileceği, bununla birlikte PECA'nın inaktif Newcastle aşısı ile kombine edilmesinde faydalı olabileceği kanaatine varıldı.