pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 095-103
SEPTİK ŞOK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Ayşe Karabacak, Enver Yazar
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji veToksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Septik şok, güncel yaklaşımlar
Görüntülenme Sayısı:1872 - İndirilme Sayısı: 4295

Günümüzde ilaçlar ve yaşam destek cihazları hakkında oldukça fazla ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak bu gelişmelere rağmen, septik şoklu hastalarda ölüm oranı hâlâ çok yüksektir. Bu derlemede septik şok tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.