1984, Cilt 0, Sayı 0, Sayfa(lar) 091-105
SÜT İNEKLERİNDE SAĞIM VE MEME BAKIMI
Erol ALAÇAM
A. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Bilimdalı, Ankara, Turkey
Görüntülenme Sayısı:3735 - İndirilme Sayısı: 24262