pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-189
Koyun ve keçilerin ektoparazit enfestasyonu
Tesfaheywet Zeryehun, Muluneh Atomsa
Department of Parasitology and Pathology, College of Veterinary Medicine, Haramaya University, Haramaya, Ethiopia
Anahtar Sözcükler: Ektoparazitler, prevalans, küçük ruminant
Görüntülenme Sayısı:1660 - İndirilme Sayısı: 1613

Amaç: Araştırmanın amacı Etiyopya'nın batı Shoa bölgesi küçük ruminantlarının ektaparazit tip ile prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 434 küçük ruminant (307 koyun, 127 keçi) fiziksel ve laboratuar muayenesine tabi tutuldu.

Bulgular: Genel ektoparazit prevalansı %34.1 (148/434) olarak belirlenirken, koyunların 135 (%43.9)'i ve keçilerin 13 (%10.2)'ü enfeste belirlendi. İki tür arasındaki prevalans istatistikî olarak önemli (p<0.05) belirlendi. Sinek, bit ve keneye ait yedi ayrı tür belirlendi. Koyunlarda en fazla Damalina ovis (%19.5) belirlenirken, bu paraziti Boophilus decoloratus (%14.9) ve Linognathus ovillus (%11.1)'un takip ettiği belirlendi. Keçilerde en fazla Boophilus decoloratus (%4.4) belirlenirken, bu paraziti Linognathus stenopsis (%3.1)'un takip ettiği belirlendi. Ctenocephalides prevalansının genç keçilerde yaşlılara göre istatistikî olarak önemli (p<0.05) oranda yüksek olduğu belirlendi. Amblyoma variegatum, Hyaloma, Damalina ovis, Linognathus ovillus ile Ctenocephalides prevelansının kondisyon skoru düşük koyunlarda ve Linognathus stenopsis'in kondisyon skoru düşük keçilerde yüksek (p<0.05) olduğu belirlendi.

Öneri: Araştırma yüksek oranda prevalans ve parazit farklılığının varlığını gösterdi. Araştırma alanında ciddi ilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.