pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 194-198
İran'ın Kerman bölgesi koyun koksidiyozisinin patoloji ve prevalansı
Reza Kheirandish1, Saeid R Nourollahi-Fard1, Elham Eslah2
1Department of Pathobiology, Veterinary School of Shahid-Bahonar University of Kerman, Iran
2Department of Graduated Student, Veterinary School of Shahid-Bahonar University of Kerman, Iran
Anahtar Sözcükler: Prevalans, koksidiyoz, koyun
Görüntülenme Sayısı:1879 - İndirilme Sayısı: 1774

Amaç: Araştırma amacı güneydoğu İran'ın Kerman bölgesi koyunlarında Eimeria enfeksiyonun varlığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 227 koyundan doğrudan dışkı örnekleri alındı. Dışkı örneklerinde ookist varlığı flotasyon tekniği ile araştırıldı. Her bir gram dışkıda ookist varlığı ve Eimeria türleri tanımlandı.

Bulgular: Yedi farklı Eimeria (E. crandallis, E. ovina, E. parva, E. ovinoidalis, E. faurei, E. ahsata ve E. intricata) türü identifiye edildi. Koksidiyozun prevalansında koyunların yaş ve cinsiyetinin önemli olmadığı (p>0.05) belirlendi.

Conclusion: Koyunlarda Eimeria enfeksiyonun varlığı belirlendi ve antikoksidial uygulamalar önerilebilir.