2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-213
Kurşun ve molibdene maruz kalan tavuk granulusa hücrelerinin superoksid dismutaz ve antioksidan durumları
Marcela Capcarova1, Adriana Kolesarova1, Alexander V. Sirotkin2
1Department of Animal Physiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr A. Hlinku
2Department of Genetics and Reproduction, Animal Production Research Centre Nitra, Hlohovecka, Nitra, Slovak Republic
Anahtar Sözcükler: Granulosa hücreleri, kurşun, molibden, SOD, total antioksidan durum
Görüntülenme Sayısı:2400 - İndirilme Sayısı: 1434

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı in vitro kültüre edilen tavuk ovaryum granulosa hücrelerine kurşun (Pb) ve molibden (Mo) uygulaması sonrasında superoksid dismutaz (SOD) ve total antioksidan durum (TAS)'un belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ovaryum granulosa hücreleri farklı dozlarda kurşun asetat/amonyum molibdat uygulaması ile 18 saat inkübe edildi. Kurşun asetat/amonyum molibdat ise faklı dozlarda uygulandı; grup A (0.09/0.09 mg/mL), grup B (0.13/0.13 mg/mL), grup C (0.17/0.17 mg/mL), grup D (0.33/0.33 mg/mL), grup E (0.5/0.5 mg/mL) ve kontrol.

Sonuçlar: Granulosa hücrelerinin antioksidan durumu Pb ve Mo dozuna bağlı olarak değişti. Her iki metalin yüksek dozu SOD aktivitesinde önemli düşmelere neden oldu. Hücrelerin TAS'u deneme gruplarında düşük belirlendi.

Öneri: İz elementler hayvanların üreme sistemi üzerine doğrudan veya dolaylı olarak oksitatif strese neden olarak olumsuz etkilere neden olabilir.