pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 220-223
Transmissible venereal tümörlü dişi köpeklerde otojen aşı uygulaması
Sakine Ülküm Çizmeci1, Ayşe Merve Köse1, İbrahim Aydın1, Dursun Ali Dinç1, Mehmet Maden2, Serkan İrfan Köse2
1Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Kampüs, Konya, Türkiye
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Transmissible venereal tümör, otojen aşı
Görüntülenme Sayısı:2340 - İndirilme Sayısı: 2496

Amaç: Yapılan bu çalışmada transmissible venereal tümör (TVT) tedavisinde otojen aşı uygulamalarının başarısının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın hayvan materyalini 8 adet TVT'li dişi köpek oluşturdu. Köpeklere uygulanan otojen aşı bovine papillomatozis aşısı esas alınarak yapıldı. Yaklaşık 24 g tümör dokusuna 48 mL tris buffer (pH: 7.5) solüsyonu eklenerek otoklavize edilmiş steril kum yardımıyla soğuk şartlarda (+4 0C) 15-20 dakika havan içerisinde ezilerek parçalandı. Karışımın yarısı (36 mL) alınıp tris buffer ile 60- 65 mL'ye tamamlandı ve %0.5 oranında formalin katılıp 10 mL'lik 6 kısma ayrıldı. Hazırlanan aşı 1 hafta ara ile 4 kez (SC) uygulandı. Köpekler 4. uygulamanın ardından 3 aylık takibe alındı ve tümörün gerilemesi yönünden değerlendirmeler yapıldı.

Bulgular: Köpeklerde otojen aşı uygulaması öncesinde serosanguinöz veya hemorajik genital akıntı tespit edildi. Vagina ve vulvada bulunan kitleler karnabahar biçiminde ve dokunulduğunda kolayca kanayan bir yapıda gözlendi. Otojen aşı uygulamaları sonrasında köpeklerin dış genital organlarında bulunan kitlelerden gelen serosanguinöz veya hemorajik genital akıntının kesilmediği ve kitlenin frajilitesinde bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Otojen aşı uygulaması yapılan hayvanlarda, uygulanan 4 doz aşı sonrasında vagina ve vulvada bulunan kitlelerde herhangi bir gerileme ve iyileşmenin olmadığı belirlendi.

Öneriler: TVT oluşumunda viral bir ajanın etken olabileceğine inanılmaktadır. Orijini bovine papilloma virüs olan sığırların papillomatozisinin tedavisinde başarılı sonuçlar alınan otojen aşı uygulama tekniğinin köpeklerde TVT tedavisinde etkili olamayabileceği kanaatine varıldı.