pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-232
Doğal olarak enfekte ördeklerde antelmektiklerin etkinliği
Ausraful Islam1, Anisuzzaman1, Shankar Majumder2, Mohammad Atiqul Islam1, Abul Kalam Mohammad Arifur Rabbi1, Mohammad Hafezur Rahman1
1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
2Department of Agricultural Statistics, Faculty of Agricultural Economics and Rural Sociology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Antelmentik, nematod, ördek
Görüntülenme Sayısı:1705 - İndirilme Sayısı: 2867

Araştırmanın amacı dört antelmentiğin (piperazin sitrat, albendazol, fenbendazol, ivermektin) doğal enfekte ördeklerde etkinliğini belirlemektir. Farklı çiftliklerden elde edilen yirmi ördek temin edilerek dışkıları üç ayrı helmint açısından incelendi. Ördekler dört eşit gruba beş uygulama yapılacak şekilde ayrıldı. Dışkının her gramındaki yumurta oranı tedaviden önce ve sonraki 7, 14, 21 ve 30. günlerde hesaplandı. Amidostomum türü hariç bütün antelmentikler 14 güne kadar %100 etkinlik gösterdi. Fenbendazol 21. günde Capillaria tune %67 oranında etkiliyken diğerlerine %100 etkili olduğu belirlendi. Ivermektinin 21. güne kadar helmintlere %100 etkili olduğu belirlendi. Piperazin sitrat, fenbendazole ve ivermektin ile tedavi edilen ördeklerde Capillaria türlerinde karşı maksimumum koruma sağlandığı belirlendi. Sonuç olarak piperazin sitrat ile ivermektinin albendazol ile fenbendazolden daha etkin olduğu ifade edilebilir.