2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 105-111
TAVŞANDA KALBİN VE GÖĞÜS BOŞLUĞUNUN VENALARI
E. Ümran Bozkurt1, Nejdet Dursun2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Göğüs boşluğu, kalp, Yeni Zelanda tavşanı, toplardamarlar
Görüntülenme Sayısı:2467 - İndirilme Sayısı: 1774

Çalışmada Gazi Üniversitesi deney hayvanları bölümünden temin edilen, 6 dişi, 4 erkek, 10 adet ergin Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Materyallere damar içi yolla renklendirilmiş latex enjekte edildi. Diseksiyon yapılarak bulgular alındı ve fotoğraflar çekildi. Tavşanda vena cava cranialis dextra ve vena cava cranialis sinistra olmak üzere iki cranial vena cava bulunduğu gözlendi. Kalbin venaları vena cordis magna, vena cordis media ve venae cordis dextrae olarak belirlendi. Tavşanlarda sinus coronariıus bulunmadığı tesbit edildi. Tavşanda vena azygos dextra'nin bulunduğu ve bu damarın vena cava cranialis dextra'dan başlangıç aldığı gözlendi.