pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-049
Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı
Sidal Alparslan1, Ali Rişvanlı2
1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ergani İlçe Müdürlüğü, Ergani, Diyarbakır
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AbD, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Döl tutmayan, IBR, inek
Görüntülenme Sayısı:1843 - İndirilme Sayısı: 3938

Mevcut çalışmada Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR)'nin yaygınlığı araştırıldı. Ergani ve çevresinde bulunan farklı işletmelerdeki yaşları 3-10 arasında değişen 108 inekten kan numuneleri toplandı. Bu numunelerdeki IBR antikorlarının varlığı Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA) ile incelendi. ELISA ile 108 hayvanın 52'si (%48.15) seropozitif, 56'sı (%51.85) ise seronegatif bulundu. Sonuçların, ırklara göre dağılımında gruplar arasında fark bulunmazken, yaşa göre dağılımında 7 yaş (%86.67) grubundaki hayvanlarda IBR seropozitifliği en fazla tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki döl tutmayan ineklerde IBR seropozitifliğinin yüksek olduğu ve hayvanların yaşları ilerledikçe bu oranın daha da arttığı belirlendi. Bu nedenle bölgedeki ineklerde döl verimliliğini artırmak için IBR'ye karşı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu kanaatine varıldı.