pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-057
Bir köpekte yaygın metastazlı transmissible venereal tümör
Ayse Merve Kose1, Sakine Ulkum Cizmeci1, Ibrahim Aydin1, Dursun Ali Dinc1, Mehmet Maden2, Ozgur Kanat3
1Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Campus, Konya, Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Campus, Konya, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: TVT, metastaz, dişi köpek
Görüntülenme Sayısı:2179 - İndirilme Sayısı: 1870

Bu vakanın materyalini doğum sonrası üç aydır devam eden kanlı vaginal akıntısı olan 4 yaşlı Sibiryan Husky ırkı dişi bir köpek oluşturdu. Yapılan fiziksel muayenede deri altında birçok noktada çeşitli büyüklükte kitlelerin olduğu, kanlı vajinal akıntının bulunduğu, vulvanın ödemli olduğu ve üzerinde dokunulduğunda kolayca kanayan karnabahar görünümlü frajil tümoral kitlelerin bulunduğu belirlendi. Vaginadaki tümoral kitlelerden hazırlanan smear preperatlarının sitolojik incelemesinde yuvarlak hiperkromik çekirdek ve çekirdekçiği bulunan ince stoplazmalı, eozinofilik vakuollü yuvarlak, oval ya da polihidral görünümlü tipik transmissible venereal tümör hücrelerine rastlandı. Ultrasonografik muayenede ise karaciğer, dalak ve sol böbreğin ekojenitelerinde değişiklik olduğu, karaciğer ve dalağın büyüdüğü ayrıca karaciğer üzerinde çok sayıda dalakta ise bir adet kitle olduğu belirlendi. Yapılan klinik, labaratuar, radyografik ve ultrasonografik muayeneler sonucunda vakada yaygın metastazlı transmissible venereal tümör (TVT) teşhis edildi. Vakanın prognozunun kötü olması nedeniyle hasta uyutuldu. Nekropsi sırasında deri, derialtı, memelerin etrafı, son kosta üzerie, abdomen, akciğer, karaciğer ve dalakta matastazik kitleler belirlendi. Genellikle benign karakterde olan ve metastazlara nadir rastlanılan TVT olgusu, bu vakada deri, derialtı dokular, meme, karaciğer, dalak ve akciğerde metastazlara yol açıp malign karaktere döndüğü belirlendi. Sonuç olarak TVT’li köpeklerde metastaz varlığının araştırılması için dikkatli bir sistematik muayene yapılmalıdır.