pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
Köpeklerde Canine Parainfluenza Virus Tip 2'nin immunfloresan ile araştırılması
Oğuzhan Avcı1, Oya Bulut1, Orhan Yapıcı1,2, Atilla Şimşek1, Sibel Hasırcıoğlu3, Sibel Yavru1, Mehmet Kale3, Irmak Dik1, Kamil Atlı1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CPIV-2, köpek, MDCK, immunfloresan
Görüntülenme Sayısı:1993 - İndirilme Sayısı: 2188

Amaç: Köpeklerde Canine Parainfluenza Virus Tip 2 (CPIV- 2)'nin varlığının immunfloresan (IF) ile araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak solunum sistemi belirtileri gösteren 61 adet köpekten nazal ve konjuktival svap örnekleri alındı. Svaplar (toplam 132 adet) Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) devamlı hücre kültürlerinde 3 kez pasajlandı. Son pasajdan elde edilen hücre kültürü süpernatantları CPIV-2 antijen varlığı yönünden IF ile incelendi.

Bulgular: Svap örnekleri MDCK hücre kültürlerine inokule edildikten sonra 3 kez pasajlandı, ancak herhangi bir CPE tespit edilmedi. Tüm örneklerin hücre kültürü üst sıvıları IF ile incelendi, ancak herhangi bir pozitif sonuç belirlenmedi.

Öneri: Örneklerin tümü CPIV-2 yönünden negatif tespit edilmiş olmasına rağmen; klinik olarak solunum sistemi bulguları gösteren köpeklerin CPIV'nin yanı sıra solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan diğer viral etkenler bakımından da araştırılması gerektiği kanısına varıldı.