2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-088
Farelerde sığır immünglobulin G’sinin Salmonella enfeksiyonlarına karşı etkinliği
Hasan Hüseyin Hadimli1, Gökçenur Sanioğlu Gölen2, Zafer Sayın1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Alaaddin Keykubat, Yerleşkesi, Konya, Türkiye
2Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Pasif bağışıklık, Salmonella, IgG, fare
Özet
Amaç: Bu çalışmada, farelerde Salmonella Dublin, S. Typhimurium, S. Kentucky veya S. Anatum tarafından oluşturulan Salmonella enfeksiyonlarına karşı sığır immünglobulin G’sinin (IgG) etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sığırlar inaktif monovalan, bivalan ve kombine Salmonella aşıları ile 21 gün arayla 3 kez aşılandılar. Son aşılamadan 10 gün sonra, aşılanan sığırlardan kan örnekleri toplandı ve Salmonella antijenlerine karşı şekillenen antikor titreleri mikro Serum Aglütinasyon testi ile belirlendi. Toplam 100 fareye (toplam 10 grup ve her grupta 10 fare) Salmonella türleri ile oral yolla çelınç yapıldı. Çelınç sonrası, farelere oral yolla IgG verildi. Fareler 20 gün boyunca hastalık oluşumu ve ölüm yönünden gözlendi. Aynı zamanda, dışkı ile Salmonella türlerinin saçılımı üzerine IgG’nin etkisini belirlemek için dışkı örnekleri analiz edildi.

Bulgular: Sığır kanlarında aşılama sonrası oluşan antikor titrelerinin aşılama öncesi ve kontrollere göre yüksek olduğu bulundu. Aşı gruplarında hastalık oluşumu ve ölüm sayıları kombine aşı grubunda 9 (6 S. Dublin, 2 S. Typhimurium ve 1 S. Kentucky), bivalan aşı grubunda 3 (3 S. Typhimurium) ve monovalan aşı grubunda 2 (1’er S. Anatum ve S. Kentucky) olarak belirlendi. Bütün aşı gruplarında farelerin iç organlarından ve dışkı örneklerinden Salmonella türlerinin geri izolasyon sayıları düşük bulundu.

Öneri: Sonuç olarak, Salmonella enfeksiyonlarına karşı sığır IgG’sinin koruyucu olarak faydalı ancak sınırlı bir etkinliğinin olduğu gözlendi.

  • Başa Dön
  • Özet