2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-096
Adana ili Seyhan baraj gölünde yetiştiriciliği ve avcılığı yapılan iç su balıklarındaki parazitlerin tespiti
Hakan İnce1, Uğur Uslu2
1Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü, Adana
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji ABD, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Seyhan baraj gölü, balık, parazit
Özet
Amaç: Bu çalışmada, Adana ili Seyhan baraj gölünde yetiştiriciliği yapılan balıklarda parazitlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Adana İli Seyhan Baraj Gölü’nden bir yıl boyunca her ay kafeslerde yetiştiriciliği yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), avcılığı yapılan Sazan (Cyprinus carpio), Tatlı su levreği (Sudak) (Sander lucioperca), Siraz (Capoeta sp), ve Kadife Balığı (Tinca tinca) türlerinden örnekler alınarak, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünün Parazitoloji Laboratuarında parazitolojik teşhis yöntemleri ile ekto ve endo parazit incelemesi yapılmıştır.

Bulgular: İncelemesi yapılan 319 adet balığın 68 tanesinin en az bir parazit ile enfekte olduğu (% 21.32) tespit edildi. Balık türlerine göre enfestasyon oranları ise; gökkuşağı alabalıklarında % 3,33, sazan balıklarında % 46,58, tatlı su levreklerinde % 10, siraz balıklarında % 30,3, kadife balıklarında ise % 8,33 olarak hesaplanmıştır. Tespiti yapılan parazitler ise görülme oranlarıyla birlikte şu şekildedir; ekto parazit olarak Trichodina domerguei; % 3,76, Dactylogyrus minutus; % 9,09, D.sphyrna; % 8,15, Lernaea cyprinicae; % 0,31, endo parazit olarak Eimeria sp.; % 0,94, Asymphylodora tincae; % 2,52 ve Ligula intestinalis; % 0,94. Mevsimsel değerlendirmede en yüksek enfestasyon oranı % 30,11 ile ilkbaharda görülmüştür. Parazitlerin en çok tespit edildiği ay %32,26 oran ile Mart ayı olmuş, bunu % 29,03’lük oranla Ocak, Nisan ve Mayıs ayları izlemiştir.

Öneri: Aynı ortamda bulunan bu balıklarda ortak parazitlerin varlığı, yetiştiricilik sisteminde daha dikkatli bir koruyucu sistemin ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet