2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-112
Aşım sezonunda FGA ile senkronize edilen ivesi koyunlarında PGF2α ve PMSG uygulamasının bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisi
Ömer Faruk Akbaş1, Ayşe Merve Köse2
1İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi, İstanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İvesi koyun, FGA, fertilite, aşım sezonu
Özet
Amaç: Çalışma, üreme sezonunda fluorogeston asetat içeren vaginal süngerler ile senkronize edilmiş İvesi ırkı koyunlarda, süngerlerin çıkartıldığı gün uygulanan PMSG ve PGF2α’nın fertilite parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmak amacıyla düzenlendi.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 75 baş koyun kullanıldı. Koyunların tamamına 20 mg FGA içeren vaginal süngerler 10 gün süreyle uygulandı. Süngerlerin çıkartıldığı gün FGA I (n:25) grubundaki koyunlara herhangi bir enjeksiyon yapılmadı. FGA II (n:25) grubundaki hayvanlara 125 mcg cloprostenol, FGA III (n:25) grubundakilere ise 500 IU PMSG ile 125 mcg cloprostenol kas içi olarak uygulandı.

Bulgular: FGA I, FGA II ve FGA III gruplarında östrüs başlangıç zamanları sırasıyla 52.36±2.91, 38.53±2.53 ve 31.30±1.96 saat olarak belirlendi. FGA I, FGA II ve FGA III gruplarında östrüs oranları sırasıyla %88, %72 ve %88, gebelik oranları %64, %60 ve %84, konsepsiyon oranları %72.7, %83.3 ve %95, abort oranları %18.75, %33.3 ve %28.6, ikizlik oranları %12.5, %6.6 ve %28.5, doğum oranları %81.25, %66.6 ve %71.4, yavru verimleri ise %115.3, %110 ve %140 olarak saptandı. Gruplar arasında östrüs başlangıç zamanı açısından istatistik fark belirlenirken (P<0.001) diğer parametreler arasında istatistik fark belirlenemedi (P>0.05).

Öneri: Üreme mevsimi içindeki İvesi koyunlarında seksüel siklusların yalnızca FGA içeren süngerler ile senkronize edilebileceği ve Süngerlerin çıkartılma günü programa PGF2α ve PMSG ilavesinin östrüs başlangıç zamanı dışında diğer fertilite parametrelerini etkilemediği kanaatine varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet