2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-119
Konjak sakızı içeren stabilizatör karışımlarının Kahramanmaraş tipi dondurmanın bazı kalite niteliklerine etkisi
Kemal Kaan Tekinşen1, Yusuf Biçer1, Yasin Akkemik2
1Department of Food Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Science, Selçuk University, Konya, Turkey
2Department of Food Processing, Karapınar Aydoğanlar Vocational High School, Selçuk University, Karapınar-Konya, Turkey
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş tipi dondurma, Konjak sakızı, Salep, Nitelik
Özet
Amaç: Araştırma, konjak sakızı içeren stabilizatör karışımlarının Kahramanmaraş tipi dondurmanın bazı kalite niteliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, salep karışımı (% 0.7) kullanılan bir kontrol grubu ve konjak sakızını % 10, 15 ve 20 oranında içeren stabilizatör karışımının % 0.55 düzeyinde kullanıldığı 3 deneme grubu oluşturuldu. Dondurma karışımları üretimden önce, dondurma numuneleri ise üretimden sonra muhafazalarının 1., 15. ve 30. günlerinde analizlere tabi tutuldu.

Bulgular: Dondurma karışımlarında konjak sakızının viskozite değerlerini katılma oranına paralel olarak arttırdığı (P<0.05) belirlendi. Konjak sakızını % 10 oranında içeren stabilizatör karışımının, dondurma karışımının hacim genişlemesini salep içeren karışıma göre önemli düzeyde (P<0.05) yükselttiği, konjak sakızını % 15 ve 20 oranında içeren stabilizatör karışımlarında ise hacim genişlemesinin salep içeren karışımla benzer düzeyde olduğu tespit edildi. Dondurma numunelerinin tamamen erime süreleri incelendiğinde konjak sakızını % 20 oranında içeren stabilizatör karışımının salepli gruba göre yaklaşık 3 dakika daha geç eridiği, % 15 düzeyinde bulunmasının ise salep içeren karışımla benzer duruma getirdiği saptandı. Duyusal analizler sonucunda toplam puanlar değerlendirildiğinde, konjak sakızını % 15 oranında içeren stabilizatör karışımıyla yapılan grubun salep karışımı içeren grup ile diğer gruplardan önemli düzeyde (P<0.05) iyi olduğu belirlendi.

Öneri: Kahramanmaraş tipi dondurma üretiminde % 0.55 düzeyinde, konjak sakızını % 15 oranında içeren sodyum karbosimetil selüloz, keçiboynuzu sakızı ve karragenan kombinasyonu stabilizatör karışımı kullanımının salep karışımına alternatif olabileceği kanaatine varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet