2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-129
İngiliz atı omuriliğinin üç boyutlu modellenmesi
Durmuş Bolat
Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Yahşihan, Kırıkkale, Turkey
Anahtar Kelimeler: boyutlu modelleme, servikal segment, at
Özet
Bu çalışmanın amacı safkan bir İngiliz atının omuriliğinin servikal kısmının histolojik kesitleri üzerinden stereo investigator yazılımının 3d yapılandırma modülü ile üç boyutlu olarak modellenmesidir. Office masaüstü tarayıcı kullanılarak taranan görüntüler, stereo investigator’da görüntü yığınları olarak açıldı. Kesitlerin gerçek ölçümleri göz önüne alınarak, substantia grisea, alba ve canalis centralis sınırları planimetrik yöntemlerle çizildi. Bu prosedür, ardışık kesitler üzerinde gerçekleştirildi. Çizilen tüm çizgiler, bahsedilen yazılım kullanılarak birbirleriyle eşleştirildi. Son olarak, segmentlerin üç boyutlu rekonstrüksiyonu 3D yeniden yapılandırma modülü kullanılarak elde edildi. Yüzey alanı, kesit alanı ve segmentlerin hacmi Neurolucida explorer yazılımı ile hesaplandı. Üç boyutlu modellerden elde edilen sonuçlar tablo biçiminde verildi. Gerçek ölçülere sahip elde edilen üç boyutlu modellerin, ilgili alanların anatomisine katkıda bulunacağı, dijital eğitim materyali olarak kullanılabileceği ve üç boyutlu modellerin 3D yazıcılara aktarılması ile elde edilecek katı materyallerin anatomi eğitim ve öğretiminin kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet