pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 103-107
BİR DÜVEDEKİ DOĞUŞTAN ÇİFT SERVİKS ANOMALİSİ
Mustafa Sönmez1, Murat Yüksel2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölermc ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Düve, Çift Serviks, Anomali
Özet
Bu raporda, esmer ırkı bir düvede dişi genital kanalın doğmasal anomalilerinden biri olan çift serviks olgusu tanımlandı. Ovaryum, ovidukt, komu uteri ve korpus uteri normal gelişim göstermesine rağmen, servikal kanalın kaudal kısmı iki kısma bölünmüştü. Çok nadir görülen bu durum, embriyonik gelişme sırasında paramesonefrik (müller) kanallannın kaudal kısmının tam olarak kaynaşmaması sonucu ortaya çıkmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet