pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-046
SUNİ ve TABİİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BOĞALARIN SPERMALARINDAN VİRUS İZOLASYONU
Sibel Yavru1, Feridun Öztürk1, Atilla Şimşek1, Orhan Yapkıç1, Cengiz Yıldız2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Kelimeler: Boğa, sperma, virus izolasyonu
Özet
Bu araştırmada; Ankara'da bulunan suni tohumlama istasyonundan ve aynca halkın elinde bulunan, Konya Et ve Balık Kurumu Mezbahasında kesime getirilen, aşımda kullanılmış boğalardan alınan 60 sperma örneğinden duyarlı hücre kültürlerinde virus izolasyonu çalışmaları yapılmıştır. İncelenen 60 sperma örneğinin hücre kültürlerine inokulasyonu sonucu 5 adet virus izole edilmiştir. İzole edilen virusların 3 tanesi, tavşanlardan hazırlanan hiperimmun serumla yapılan çapraz mikronötralizasyon testi sonuçlarına göre Bovine Herpesvirus tip-l (BHV-l) olarak identifiye edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet