pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
SICAKLIK STRESİNİN BROYLER PİLİÇLERİN HUMORAL BAĞIŞIKLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
H. Hüseyin Hadimli, Kürşat Kav, Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Sıcaklık stresi, Humoral Bağışıklık, Broyler Piliç
Özet
Bu çalışmada, broyler piliçlerde Newcastle (ND) ve Enfeksiyöz Bronşitis (IB) aşılamaları sonrası, bu aşı antijenlerine karşı oluşan humoral bağışıklık üzerine sıcaklık stresinin etkisi belirlendi. Toplam, 40 broyler civciv, çalışma ve kontrol olmak üzere 2 gruba bölündü. Broyler piliçler, ND ve IB aşıları ile 1. gün sprey ve 17. gün içme suyu ile aşılandılar. Çalışma grubu, 15-30. günlerde 38-39°C sıcaklık stresine maruz bırakıldı. Çalışma gruplarından, her 10 günlük aralıklarla kan örnekleri alınarak, aşılamalar sonrası Hemaglütinasyon-lnhibisyon (HI) testi ile ND ve ELİSA ile IB antikor titreleri ölçüldü. Kontrol grubuna göre sıcaklık stresine maruz bırakılan piliçlerde 40. günde ND ve IB antijenlerine karşı oluşan antikor titrelerinin daha düşük bulunması istatistiksel olarak önemli bulundu.
  • Başa Dön
  • Özet