1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 145-151
AFLATOKSİN VE AFLATOKSİN BAĞLAYICISI OLAN POLİVİNİLPOLİPİROLİDON (PVPP) VERİLEN BROİLERLERDE PERİTONEAL MAKROFAJLARIN FAGOSİTİK VE MiKROBiSİDAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
İlhami Çeli k1, Ömer Demet2, Hasan Hüseyin Dönmez3, Halis Oğuz2, Murat Boydak1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Kelimeler: Aflatoksikozis, peritoneal makrotajlar, polivinilpolipirolidon ilavesi
Özet
Bu çalışmada yemle 21 gün süreyle 2, 5 mg/kg yem düzeyinde karışık aflatoksin verilerek oluşturulan deneysel allatoksikoziste etlik civcivlerin peritoneal makrofajlarının fagositik ve Candidasidal etkinlikleri ile yeme 3 g/kg dit zeyinde ilave edilen polivinil polipiroldon (PVPP)'un koruyucu etkisi araştırıldı. Yedirme denemeleri 200 adet Avian ırkı, günlük erkek etçi civcivde gerçekleştirildi. Hayvanlar, herbirinde 50'şer civciv bulunan 4 gruba ayrıldı ve aşağıdaki yemlerle beslendi: Birinci grup ticari etlik piliç yemiyle, ikinci grup 2.5 mg/kg düzeyinde aflatoksin içeren ticari etlik piliç yemiyle, üçüncü grup% 0.3 oranında PVPP ilave edilen ticari etlik piliç yemiyle, dördüncü grup % 0, 3 oranında PVPP ve 2.5 mg/kg düzeyinde aflatoksin içeren ticari etlik piliç yemiyle. Yedirme denemesi sonunda, peritoneal makrofajlar elde edildi. Fagositik ve Candidasidal indeksler belirlendi. Sonuçlar istatistiksel metodlarla analiz edildi. Sonuçlar, aflatoksikozisin makrofajların hem fagositoz ve hem de Candidasidal güçlerini baskıladığını ortaya koymaktadır. PVPP ilavesi hayvanları. aflatoksinlerin peritoneal makrofajlarin görevlerinde neden olduğu baskılamadan korumaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet