1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 153-158
BİR BUZAĞIDA PERFORE ABOMASUM ÜLSERİ OLGUSU
Gürsel Sönmez1, Deniz Mısırlıoğlu1, Özlem Özmen1, M. Müfit Kahraman1, Mustafa Uluöz2
1U.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
2U.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği, BURSA
Anahtar Kelimeler: Buzağı, abomazum, ülser
Özet
Bu gözlemde, 27 günlük, Esmer ırkı, erkek bir buzağıda saptanan perfore abomasum ülseri olgusu klinİK, mak-roskobik ve mikroskobik bulgularıyla tanımlanmaktadır. Klinik muayenede durgunluk, iştahsızlık, düşük beden ısısı, rumen atonisi ve taşikardi saptandı. Nekropside; pilorusta büyüklükleri 3-40 mm. arasında değişen, ikisi perfore 6 adet ülserin yanısıra karın boşluğunda az miktarda bir mide içeriği gözlendi. Mikroskobik incelemede ise pilorusun lez-yonlu kısımlarında şiddetli nekrotik ve akut yangısel değişiklikler ile peritonda diffuz fibrinli yangı tespit edildi.
  • Başa Dön
  • Özet