2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 005-014
FARKLI KABA YEMLERLE BESLENEN KUZULARIN YEM TÜKETİM VE DAVRANIŞLARININ KAMERA KAYDIYLA İZLENMESİ
Esad Sami Polat, Behiç Coşkun, Emel Gürbüz, Tahir Balevi, İbrahim Çivlik
Selcuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Hayvan davranışları, Yem tüketim istenci, Yem yeme davranışının gözlenmesi. Yem yeme süresi, Yem yeme peryodu
Özet
Hayvan davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi »çın bir gözlem, kayıt ve değerlendirme yöntemi gelişlirilerek farklı kaba yemlerin yem yeme davranışları üzerine etkisi incelenmiştir. Bu yöntem sayesinde hayvanları irrite etmeden yakından ve sürekli, ferdi ve grup olarak davranışlarını gözlemek ve kaydetmek mümkün olmaktadır, Bu yöntemde, bilgisayar destekli bir kamera izleme düzeneği kurulmuş, 7 gün 24 saat süresince lerdi bölmelerde tutulan ve 4 larklı kaba yem lüketen kuzuların davranışları gözlenerek değerlendirilmiştir. Her birinde 6 baş Erkek Merinos kuzu bulunan gruplara sırası ile Arpa Samanı (AS). Mısır Sitajı (MS), Yonca Samanı (YS). ve yaş Şeker Pancarı Posası (ŞPP), günde 6 öğün şeklinde 4er saatlik peryotlarta ad libitum olarak verilmiştir. AS grubu, seyrek sıklıkta, 24 saatle 14.4 kez. toplam en kısa süre yem yemiş (157.2 dakika), en az miktarda KM (% 1 081 CA) tüketmiştir. YS grubundaki kuzular daha uzun sürede (218 dak.) daha sık olarak (19.7 kez), canlı ağırlıklarının %3.3 ü kadar KM tüketmişlerdir. MS, en uzun sürede (219.8 dak), YS' na göre daha seyrek, 18.4 kez, canlı ağırlığın %2.32' sı kadar tüketilmiştir ŞPP %2.38 / CA kadar, MS ve YS den daha kısa sürede (189.7 dak), daha sık olarak (22.7 kez t gün) yani daha kısa takat sık tekrarlanan peryotlarda tüketilmiştir. Hayvanların en (azla yem tüketimi gün balımında olmuş, barınak koşullarında ferdi bölmelerde tutulan hayvanlar zamanlarının büyük kısmını (%73) yatarak geçirmişlerdir.
  • Başa Dön
  • Özet