2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 063-067
KISRAKLARDA GEBELİĞİN OVULASYON FİKSASYON ARASI DÖNEMDE PLAZMA OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SEVİYELERİ
Nurettin Aydilek1, M. Osman Atlı2, Hayrettin Çetin3, Hüdai İpek1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Oksidan, Erken gebelik, Kısrak
Özet
Bu çalışmada, kısraklarda gebeliğin liksasyona kadar olan döneminde plazma 1713 östradiol ve progesteron hormon profilleri, oksidan/antioksidan seviyeleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçtandı. Bunun için 12 adet saikan kısraktan ovulasyon günü (0. gün), gebeliğin 5., 10. ve 16. günlerinde kan numuneleri alındı. Plazma 17f3 östradiol, progesteron konsantrasyonları ile oksidan (malondialdehit; lipit peroksidasyon indeksi) ve antioksidan (E vitamini, R-karoten, gtutatyon, katalaz, glutatyon peroksidaz) değerleri ölçüldü. 1713 östradiol seviyesi ovulasyondan sonraki günlerde düşerken (p<0.05), progesteron seviyesinin giderek yükseldiği (p<0.05) görüldü. Plazma malondialdehit seviyesindeki artış 5. ve 16, günlerde önemli bulundu (p<0.05). £ vitamini haricindeki diğer antioksidan parametrelerin ise genellikle tedricen artarak 16. günde ovulasyon gününe kıyasla önemli derecede yüksek (p<0,05) olduğu gözlendi. Ayrıca, plazma malondialdehit ve 1713 östradiol konsantrasyonları arasında önemli bir negatif korelasyon (r=-0.50) olduğu görüldü. Sonuç olarak, kısraklarda gebeliğin fiksasyona kadar olan döneminde plazma malondialdehit seviyesinde genel bir artış görülürken, buna karşı (3-karoten ve glutatyon konsantrasyonları ile glutatyon peroksidaz ve katalaz aktivitelerinin arttığı gözlendi.
  • Başa Dön
  • Özet