pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1984, Cilt 0, Sayı 0, Sayfa(lar) 091-105
Erol ALAÇAM
A. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Bilimdalı, Ankara, Turkey