2023, Cilt 39, Sayı 3
1 makale bulundu.
  • AĞAÇ, YER SİNCABI ve RATIN MANDIBULA'SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK, MEKANİK ve GEOMETRİK MORFOMETRİK ÇALIŞMA
         Hakan Yalçın1, Seyit Ali Kayış2, Atilla Arslan3
  •