pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-019
Subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokokların identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
H. Hüseyin Hadimli, Zafer Sayın, Osman Erganiş, Kürşat Kav, Aslı Sakmanoğlu
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koagulaz negatif stafilokok, mastitis, süt ineği
Görüntülenme Sayısı:1802 - İndirilme Sayısı: 1300

Amaç: Bu çalışmada subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokokların (KNS) identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen toplam 286 KNS izolatı koloni morfolojisi, hemoliz ve biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi.

Bulgular: İzolatların 40'ı S. simulans (%14.98), 31'i S. epidermidis (%11.15), 54'ü S. chromogenes (%19,42), 31'i S. xylosus (%11.15), 22'si S. caprae (%7.91), 19'u S. warneri (%6.83), 18'i S. haemolyticus (%6.47), 13'ü S. cheiferi subsp. coagulans (%4.67), 10'u S. cohneii subsp. urealyticus (%3.59), 10'u S. saprophyticus (%3.59), 6'sı S. gallinarum (%2.15), 7'si S. hominis (%2.51), 4'ü S. hyicus (%1.43), 2'si S. cheiferi subsp. cheiferi (%0.71), 9'u S. lentus (%3.23) ve 2'si S. sciuri (%0.71) olarak identifiye edildi. KNS'ların farklı antibiyotiklere duyarlılıklarının değişken olduğu gözlendi.

Öneri: Bu çalışma, subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen KNS'ların tam identifikasyonlarının yapılması gerektiğini gösterdi.