2015, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 148-151
Piridin ve ellagik asit uygulanan farelerde oksidatif stres indeksinin araştırılması
İnan Kaya1, Haci Ahmet Deveci2, Mahmut Karapehlivan3, Abdulsamed Kükürt3
1Department of Biology, Faculty of Arts and Science, Kafkas University, Kars, Turkey
2Islahiye Vocational School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
3Departmen of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Fare, piridin, paraoksonaz, oksidatif stres, ellagik asit
Görüntülenme Sayısı:2366 - İndirilme Sayısı: 1477

Amaç: Bu çalışmada, piridin intoksikasyonunda paraoksonaz (PON1) aktivitesi, oksidatif stres indeksi (OSİ), total antioksidan (TAS) ve total oksidan (TOS) seviyeleri üzerine ellagik asitin etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 28 adet erkek Swiss albino fare 4 eşit gruba ayrıldı. Grup I'e (Kontrol grup, n:7, 0.9% NaCl, IP, SID, 7 gün), Grup II'e piridin (n:7, 100 mg/kg, IP, SID, 7 gün), Grup III'e ellagik asit (n:7, 10 mg/kg, SC, SID, 7 gün) ve Grup IV'e ise piridin (n:7, 100 mg/kg, IP, SID, 7 gün) ile ellagik asit (n:7, 10 mg/kg, SC, SID, 7 gün) verildi. Deneysel uygulamaların sonunda serum PON1 aktivitesi, OSİ, TAS ve TOS seviyeleri spektrofotometrik olarak analiz edildi.

Bulgular: Piridin verilen farelerde kontrol grubuna göre PON1 aktivitesi ve TAS seviyeleri azalırken, OSİ ve TOS seviyelerinin önemli oranda arttığı saptandı.

Öneri: Ellagik asit, piridin tarafından oluşturulan oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterebilir.