2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-253
Çocuk parkları ile toplu taşıma araçlarının Enterobius vermicularis kontaminasyonu yönünden incelenmesi
Cansu Dedeoğlu1, Esma Kozan2
1Undergraduate Student of Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Enterobius vermicularis, kontaminasyon
Görüntülenme Sayısı:2441 - İndirilme Sayısı: 1627

Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar'da çocuk parkları ile toplu taşıma araçlarının Enterobius vermicularis kontaminasyonu açısından değerlendirilmesidir. Araştırma il merkezinde çalışan ve rastgele seçilen 38 toplu taşıma aracı ile yine merkezde bulunan ve rastgele seçilen 9 farklı çocuk parkında yürütülmüştür. Selofan bant tekniği kullanılarak incelenen ve çocuk parklarından temin edilen 126 örneğin hiçbirisinde E. vermicularis yumurtasına rastlanmazken, toplu taşıma araçlarından temin edilen ve aynı yöntemle incelenen 150 örneğin 2'sinde (% 1.33) E. vermicularis yumurtası tespit edilmiştir. Afyonkarahisar'da toplu taşıma araçlarının E.vermicularis'in bulaşmasında etkili olabileceği ve toplu kullanıma açık alanlarda hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiği gözlenmiştir.