pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 227-234
Halk elinde koruma altına alınan Honamlı keçisi ve oğlaklarının canlı ağırlıkları ve bazı vücut ölçüleri
Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, İbrahim Halıcı, Hüseyin Baş
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Hayvancılık Araştırma Bölümleri, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Honamlı Keçisi, oğlak, genetik kaynak, canlı ağırlık, vücut ölçüleri
Görüntülenme Sayısı:1743 - İndirilme Sayısı: 1190

Amaç: Bu çalışma Antalya, Isparta ve Konya illerinde koruma altına alınan 3 Honamlı Keçisi sürüsündeki keçi ve oğlakların canlı ağırlıkları (CA) ve vücut ölçülerini tespit etmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada önce 624 baş damızlık keçi ve 70 baş tekenin sıfat dönemi öncesi CA'ları ile 75 baş keçi ve 70 baş tekenin bazı vücut ölçüleri belirlendi. Daha sonra 75 baş dişi ve 75 baş erkek oğlağın doğum ağırlığı (DA), 90 ve 180 günlük yaşlardaki CA'ları ve bazı vücut ölçüleri ile günlük ortalama canlı ağırlık artışları (GCAA) tespit edildi.

Bulgular: Keçi ve tekelerde CA ve birçok vücut ölçüsü bakımından hem bölgeler hem de yaşlar arasında önemli seviyede (P<0.05-0.001) farklılıklar tespit edildi. Oğlakların CA'ları yönünden bölgeler arasında 90 günlük yaşta önemli seviyede (P<0.001) farklılıklar tespit edildi, fakat 180 günlük yaştaki farklılıklar önemsiz bulundu. GCAA bakımından bütün dönemlerde bölgeler arasında önemli seviyede (P<0.05-0.001) farklılıklar bulundu. Oğlakların vücut özellikleri bakımından bölgeler arasındaki farklılıklar 90. günde önemli (P<0.05- 0.001), 180. günde ise burun uzunluğu (P<0.002) hariç önemsiz tespit edildi. İncelenen bütün özellikler yönünden erkek oğlaklardan elde edilen değerler dişilere göre daha yüksek bulundu (P<0.05-0.001).

Öneri: Canlı ağırlık ve birçok vücut ölçüsü bakımından Antalya'daki keçilerinin Isparta ve Konya'daki keçilerden daha yüksek değerlere sahip oldukları, yine Antalya'daki oğlakların büyüme hızlarının da Isparta ve Konya'daki oğlaklardan daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca, yetiştirici şartlarında koruma altına alınan oğlakların meradaki büyüme hızlarının da tatmin edici seviyede olduğu ifade edilebilir.