2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-054
Bir köşekte (C. dromedarius) nutrisyonel kardiyomiyopati
Özgür Özdemir1, Mustafa Kemal Çiftçi1, Fatih Hatipoğlu1, Mustafa Ortatatlı1, Orhan Yavuz2, Özgür Kanat3
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Köşek, beyaz kas hastalığı, patoloji, nutrisyonel kardiyomiyopati
Görüntülenme Sayısı:2385 - İndirilme Sayısı: 1438

Bu çalışmada Türkiye'de ilk kez 1.5 aylık dişi bir köşekte (deve yavrusu) (C. dromedarius) nutrisyonel kardiyomiyopati olgusunun makroskobik ve mikroskobik bulguları tanımlandı. Konya ili, Karatay İlçe Belediyesi, Hayvanat Bahçesi'nde ölü olarak bulunan deve yavrusunun nekropsisinde, sol epikardda daha belirgin olmak üzere her iki ventrikül ile interventriküler septumda solgun, beyazımsı renkte alanlara rastlandı. Akciğerler oldukça hacimli ve koyu kırmızı renkte, trake ve bronşlarda köpüklü sıvı vardı. Mediastinal ve bronşiyal lenf düğümlerinde büyüme, karaciğerde konjesyon ve tiroid bezinde büyüme gözlendi. Mikroskobik incelemede kalp kasında, hiyalin dejenerasyonu, zenker nekrozu ve yaygın kalsifikasyon, akciğerde konjesyon ile alveollerde yaygın ödem vardı. Karaciğerde hafif hiperemi, bağırsaklarda lamina epitelyaliste dejenerasyon ve deskuamasyon, propriyada nötrofil ve eozinofil granülosit infiltrasyonu gözlendi. Tiroid folliküllerinin epitellerinde hiperplaziye bağlı papiller uzantılar dikkati çekti. Bu bulgular ışığında deve yavrusunda ve/ veya annesindeki beslenme yetersizliği sonucunda beyaz kas hastalığı ve buna bağlı akciğerde dolaşım bozukluğu şekillendiği kanaatine varılarak, özellikle hayvanat bahçeleri gibi kapalı ortamlarda bakılan hayvanlara ilave vitamin ve mineral takviyesi yapılmasının uygun olacağı önerilmiştir.