pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-073
Kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesine yönelik meta analitik çalışma: Bir güncelleme
Halis Oguz
Department of Pharmacology and Toxicology Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, etkisizleştirme, kanatlı, yem
Görüntülenme Sayısı:1554 - İndirilme Sayısı: 2055

Bu meta-analitik derlemede kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesi ile ilgili yem katkısı şeklinde kullanılan adsorbanlar ve biyolojik ürünlerle yapılan in vivo deneysel çalışmalar özetler halinde sunuldu. Bu amaçla 39 farklı ülkede gerçekleştirilen toplam 206 araştıma tarandı ve ulaşılan sonuçlar ana hatlarıyla verildi. Bu derleme ile ilgili konuda yapılan tüm çalışmalar ve sonuçlarının konu ile ilgilenen sektör ve bilim temsilcilerine ülkeler bazında toplu halde sunulması ve onların bütüncül bir değerlendirme yapmalarına imkan sağlanması amaçlandı. Üreticiler ve araştırıcılar için yeme aflatoksin bağlayıcı olarak katılan yem katkısının etkinliğini belirlemede en iyi yol, aflatoksin ve aflatoksin + bağlayıcı madde grubunu karşılaştırılarak elde edilen sonuçların performans, biyokimyasal-hematolojik, immunolojik ve makroskobik-histopatolojik verilerin hepsinin “bir bütün olarak” ele alınması ve değerlendirilmesidir. Üreticiler ve araştırıcılar denemelerin bütününe ulaşıp koruyucu maddenin pratikte kullanılabilirliğini değerlendirmek için makale başlıklarını, ortak yazarları ve/veya makalenin materyal ve metodunu takip edebilirler. Pratikteki uygulamalar için aslında, deneysel koşullar altında olumlu etkiler gösteren yem katkılarından mucizeler beklemek yerine hasat ve depolama koşullarını optimize ederek aflatoksin kontaminasyonunu sınırlandırılmasına odaklanmak gerekir.