pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-079
Muğla bölgesindeki balık çiftlikleri çevresinden avlanan balıklarda tetrasiklin aranması
Erdinc Turk1, Halis Oguz2
1Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkey
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Balık, tetrasiklin, kalıntı, LC MS/MS
Görüntülenme Sayısı:1444 - İndirilme Sayısı: 2220

Amaç: Su ürünlerindeki ilaç ve metabolitlerinin kalıntı analizleri Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında düzenli olarak yapılmaktadır. Fakat Türkiye’de bu kalıntıların sucul ortama etkilerine yönelik araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, Muğla bölgesindeki balık çiftliklerinin etrafından avlanan balıklarda tetrasiklin grubu antibiyotiklerin (oksitetrasiklin, tetrasiklin, klortetrasiklin, doksisiklin) kalıntılarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Analiz için 70 ayrı çiftlik etrafından toplanan 70 adet balık örneği kullanıldı. Balıklarda tetrasiklin kalıntıları LC MS/MS yöntemi ile analiz edildi. Seçicilik, doğrusallık, geri kazanım, duyarlılık ve kesinlik ölçütlerinde metot validasyonu yapıldı.

Bulgular: Analizin geri kazanımları oksitetrasiklin için %100.5, tetrasiklin için %101.3, klortetrasiklin için %99 ve doksisilin için %100.5 olarak belirlendi. Analizlerin sonucunda balık örneklerinin hiçbirinde tetrasiklin grubu antibiyotikler tespit edilemedi.

Öneri: Yapılan analizlerde balık örneklerinde hesaplanabilir limitlerde tetrasiklin kalıntısı bulunmaması çevre ve halk sağlığı açısından memnuniyet verici olarak kabul edilebilir.