pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis
Özlem Orunç Kılınç2, Nalan Özdal1, Bekir Oğuz1, Serdar Değer1, Yaşar Göz3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksek Okulu, Kampüs, Van, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cryptosporidiosis, yabani kuşlar, Van
Görüntülenme Sayısı:1547 - İndirilme Sayısı: 1228

Amaç: Yabani ve evcil kuşları etkileyen üç ana Cryptosporidium türü vardır bunlar; Cryptosporidium baileyi, Cryptosporidium galli ve Cryptosporidium meleagridis’dir. Bu çalışmada Van ilinde serbest yaşayan yabani kuşlarda Cryptosporidiosis’in yaygınlığının belirlenmesi planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Dışkı örnekleri 69 martı (Larus michahellis), 32 güvercin (Columba livia), 10 ördek (Anas spp.), 10 Beç tavuğu (Numida meleagris), 3 Bayağı puhu (Bubo bubo), 1 Kaya kartalı (Aquila chrysaetos) ve 2 Kızıl şahin (Buteo rufinus) olmak üzere toplam 127 yabani kuştan toplandı. Dışkı örneklerine önce formol etil asetat tekniği uygulandı, sonra sediment modifiye asit fast yöntemi ile boyanarak mikroskopta incelendi.

Bulgular: Muayene edilen 127 dışkı örneğinin 37’sinde (%29) Cryptosporidium spp. ookistlerine rastlandı.

Öneri: Bu çalışma Van’da (Türkiye) yabani kuşlarda cryptosporidiosisin araştırıldığı ilk çalışmadır.