pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-125
Yedi aylık erkek bir kedide iatrojenik üretra perforasyonu olgusu
Mehmet Maden1, Celal İzci2, Erdem Gülersoy1, Kurtuluş Parlak2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İatrojenik üretra perforasyonu, ultrasonografi, radyografi, erkek kedi
Görüntülenme Sayısı:1511 - İndirilme Sayısı: 1481

Bu olgunun materyalini özel bir veteriner kliniğinde üretral kateterizasyon uygulaması yapılan, daha sonra Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine (Konya, Turkiye) idrar yapma güçlüğü şikayeti ile başvurulan yedi aylık erkek bir kedi oluşturdu. Klinik, laboratuar, ultrasonografik ve radyografik bulgular ışığında iatrojenik üretra perforasyonu teşhis edilen olguda, teşhis ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi. İştahsızlık, damla tarzında kanlı idrar ve idrar yapmada güçlük şikâyetleri olduğu öğrenilen kedinin fiziksel muayenesinde idrar kesesinde gerginlik ve dehidrasyon tespit edildi. İdrar yolunun açıklığının değerlendirilmesi için üretral kateterizasyon uygulaması yapıldı, fakat idrar çıkışı sağlanamadı. Ultrasonografik muayenede, uygulanan üretral kateter ventral abdominal bölgede görüntülendi, ayrıca idrar kesesi duvarında kalınlaşma ve orta düzeyde dolgunluk gözlendi. Latero-lateral direkt radyografik muayenede idrar kesesinin boş olduğu ve idrar sondasının ventral abdominal boşlukta olduğu gözlendi. Sonuç olarak, iatrojenik üretra perforasyonu ön tanısı ile deneysel laparatomiye karar verildi. Operasyonda penil üretrada şiddetli hasar ve ruptur tespit edildi. İdrar kesesi karın duvarına drene edilerek idrar akışı sağlandı. Operasyon sonrası sonda aracılığıyla idrar çıkışının başladığı görüldü.