2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 065-068
SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA ÖSTRÜS VE OVULASYON GÜNLERİNDEKİ ENDOMETRIAL ÖDEM DERECESİ
Mehmet Osman Atlı1, Hayrettin Çetin2, Ömer Korkmaz3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Endometnal ödem, östrüs, kısrak
Görüntülenme Sayısı:2194 - İndirilme Sayısı: 1711

Sunulan çalışmada siklik safkan Arap kısraklarda, endometrial ödemin östrüs ve ovulasyon günlerindeki derecesini belirlemek amaçlanmıştır. Çaltşma. Nisan-Mayıs aylan içinde yaşları 5-12 arasında değişen, düzenli araiıklarla östrüs gösteren 20 adet fertit kısrak üzerinde yürütüldü. Kısraklar en az bir östrüs sikiusu boyunca gözlendi. Kısraklarda ovulasyon günü 0 gün olarak kabul edildi Siklusun 14. gününden itibaren östrüs tespiti amacıyla 24 saat aralıklarla muayeneler yapıldı Östrüs tespiti ile eş zamanlı olarak uterustaki gelişmeler ultrasonogram ile izlendi ve ödem skorlaması yapıldı Östrüs günü 4 kısrakta 3 (%20), 13 kısrakta 2 (%65), 3 kssrakta 1 (%15) derece ödeme rastlandı. Ovulasyon gününde ise 16 kısrakta 0 (%80). 4 kısrakta 1 (%20) derece ödem gözlendi. Ovulasyondan sonraki günde ise kısrakların tamamında endometrial Ödem diostrüste olduğu gibi (0 derece) idi. Sonuç olarak; Safkan Arap kısraklarda, endometrial ödem derecelendirmenin östrüs ve özellikle ovulasyon gününün belirlenmesinde diğer yöntemlerle birlikte kullanılabileceği kanısına varıldı.