2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-070
Aseel ırkı horoz ve tavuklarda Glandula uropygialis’in anatomik, morfometrik ve histolojik özellikleri
Bestami Yılmaz1, İsmail Şah Harem2, İsmail Demircioğlu1, Gülsüm Özyiğit3, Faruk Bozkaya4
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
4Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Glandula uropygialis, Aseel tavuk, Anatomi, Histoloji
Görüntülenme Sayısı:2276 - İndirilme Sayısı: 1066

Amaç: Bu çalışma Aseel ırkı horoz ve tavuklarda glandula uropygialis’in anatomik, morfometrik ve histolojik yapısını incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada materyal olarak 8 adet (4 erkek, 4 dişi) erişkin Aseel ırkı tavuk ve horoza ait glandula uropygialis kullanıldı. Glandula uropygialis’in topografik özellikleri in situ olarak incelendi. Daha sonra diseksiyonla bezler gövdeden ayrılarak morfometrik ölçümleri yapıldı. Bezlerin histolojik yapısını belirlemek için üçlü boyama yöntemi, bezdeki glikojen ve nötral müsinleri belirlemek için Periodic Acid-Shiff (PAS) boyama teknikleri uygulandı.

Bulgular: Glandula uropygialis’in topografik olarak kuyruk tabanı üzerinde, dördüncü kuyruk omuru ile pygostil arasında bulunduğu gözlendi. Morfometrik parametreler açısından tavuk ve horozlar arasında ya da sağ ve sol loblar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Histolojik olarak, bezin parankimini oluşturan sekretorik tubüllerin, periferden merkeze doğru ışınsal dizilim gösterdiği, merkezi boşluğa açıldığı ve bağ doku bölmeleri ile birbirinden ayrıldığı belirlendi.

Öneri: Aseel ırkı horoz ve tavuklarda glandula uropygialis’in histolojik ve anatomik özelliklerininin, diğer kanatlılarda bildirilen özelliklerle genel olarak benzerlik gösterdiği sonucuna varıldı.