pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-138
Solunum sistemi problemli kedilerde Feline Herpesvirus 1 (FHV-1) ve Feline Calicivirus varlığının moleküler olarak araştırılması
Seval Bilge Dağalp1, Fırat Doğan2, Touraj Aligholipour Farzani1, Ali Rıza Babaoğlu3, Gülizar Acar Kırmızı4, Mehmet Çabalar5
1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Feline Herpesvirus 1, Feline Calicivirus, PCR, dizin analizi
Görüntülenme Sayısı:1655 - İndirilme Sayısı: 954

Amaç: Bu çalışmada FHV (Feline Herpesvirus) ve FCV (Feline Calicivirus) şüpheli örneklerde söz konusu enfeksiyonların varlığı/yaygınlığının araştırılması, bildirilen semptomlarla ilişkilendirilmesi ve bu virusların moleküler karakterizasyonu amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla klinik olarak solunum sistemi problemi gösteren toplam 70 kediden 31 nasal, 30 konjunktival, 8 oral, 7 orafarengeal ve 11 rektal swap ile 32 EDTA’lı kan örneği olmak üzere toplam 119 örnek alınmıştır. Alınan örneklerden viral nükleik asit ekstraksiyonu yapıldı ve söz konusu enfeksiyonların varlığı PCR ile araştırıldı. Pozitif bulunan örnekler moleküler karakterizasyon için dizin analizi işlemine tabi tutuldu.

Bulgular: Örneklenen kedilerin toplam %45,71’i (32/70) FHV-1 ve %10’u (7/70) FCV nükleik asit varlığı yönünden pozitif olarak tespit edildi. Toplam pozitifliği bildirilen bu kedilerin, %4,29’i (3/70) her iki etken için birlikte pozitif olarak değerlendirildi. Örneklenen solunum sistemi bulgulu kedilerde FHV-1 enfeksiyonun daha yaygın olduğu görüldü; yaş bilgisi olan kedilerde enfeksiyonların her yaş grubunda oluştuğu gözlenirken; özellikle oral ve/veya orafarengeal swap örneklerinin her iki enfeksiyonun teşhisinde de duyarlı örnekler olduğu tespit edildi.

Öneri: Bu enfeksiyonların, enfekte kedilerde görülmesinin yanı sıra sağlıklı görünümlü hayvanlarda da tespit edilebildiği ve söz konusu enfeksiyonların bulaşında bu durumun göz ardı edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle klinik belirtilerin şiddetinin azaltılması, saçılımın ve persistansın en aza indirgenmesi adına özellikle toplu yaşayan, dışarıda bir arada bulunan kedilerin düzenli aşılanması üzerinde durulmalıdır. Ayrıca FHV ve FCV dışındaki etkenlerin de (M.felis, C.felis, B.bronchoseptica gibi bakterilerIer) kedilerde solunum, göz ve oral lezyonlarda bulunabileceği unutulmamalı ve bu etkenler de enfekte kedilerde kontrol edilmelidir.