2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-057
Erzurum'da tüketime sunulan tavuk etlerinde Listeria spp.'nin araştırılması
Emre Kaya1, Mustafa Atasever2
1Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı, Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, Isparta, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Erzurum, Listeria spp., tavuk eti
Görüntülenme Sayısı:1935 - İndirilme Sayısı: 3149

Amaç: Bu çalışma, Erzurum'da tüketime sunulan tavuk etlerinde Listeria spp'in varlığını ve yaygınlığını belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Erzurum'da tüketime sunulan 100 adet tavuk but eti örneği analize alınmıştır. Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonunda TS EN ISO 2017 metodu ve Microbact 12 L Listeria identifikasyon test kiti kullanıldı.

Bulgular: Yapılan izolasyon çalışmalarında tavuk eti örneklerinde 64 (%64) adet Listeria spp. izole edildi. İdentifiye edilen Listeria'ların 16 (%25)'sının L. monocytogenes, 26 (%40.62)?sının L. innocua, 12 (%18.75)'sinin L. grayi, 5 (%7.81)?inin L. murrayi ve 5 (%7.81)'inin L. welshimeri olduğu tespit edildi. Microbact 12 L Listeria identifikasyon test kiti sonucunda 25 adet Listeria türü saptandı. Bu Listeria türlerinin 7 (%28)'sinin L. monocytogenes, 10 (%40)'unun L. innocua, 6 (%24)'sının L. grayi, 1 (%4)'inin L. murrayi ve 1 (%4)'inin L. welshimeri olduğu belirlendi.

Öneri: Elde edilen bulgular neticesinde tavuk etlerinin Listeria spp. ile yüksek oranda kontamine olduğu görülmüştür. Halk sağlığının korunması amacıyla tavuk etlerinin uygun hijyenik ve teknolojik koşullarda üretilmesi gerekmektedir.