2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 065-075
COVID-19 hastalığının immünopatolojisi ve immünolojisindeki güncel veriler
Dilek Azkur1, Ahmet Kürşat Azkur2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Virolojii Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, immünopatoloji, SARS-CoV-2
Görüntülenme Sayısı:1922 - İndirilme Sayısı: 647

31 Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti?nden dünyaya yayılan Ağır Akut Solunum Sendromu (severe acute respiratory syndrome- SARS) koronavirüs (CoV)2?nin neden olduğu hastalık tablosu koronavirüs hastalığı-2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) olarak adlandırılmıştır. Bu derlemede, SARS-CoV-2?nin doğal ve adaptif bağışıklık ile etkileşiminin güncel makaleler ile detaylı bir şekilde ele alınması amaçlanmıştır. COVID-19 geçiren ağır vakalarda, immünolojik homeastazisin bozulduğu ve neticesinde sitokin fırtınasının geliştiği rapor edilmiştir. COVID-19 geçiren hastalarda artan viral yük, lenfopeni, eozinopeni, azalan trombosit sayısı hastalığın patolojisi ve şiddetinin derecesi ile ilişkilendirilen önemli belirteçler olmuştur. Koruyucu antikorların beklenenden hızlı bir şekilde azalması ise, tekrarlayan enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olunmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu neden ile etkin, güvenli aşı ve antiviral tedaviler bulunana kadar COVID-19 hastalığı ile sürdürülebilir ve disiplinli mücadele şarttır.